Bomen slepen

Max staat geduldig te wachten
En daar gaan ze dan, het bos uit

Ploegen

Bella en Sandra voor de wentelploeg
Bella met Max voor de wentelploeg
Ploegwedstrijd
Drie dikke konten voor de rondgaande ploeg
eventjes rusten, het zijn geen robotten